درباره ما

انجمن بازاریابی آمریکا در سال 2008 تعریف جدیدی از بازاریابی ارائه کرد. بر اساس این تعریف بازاریابی عبارتست از مجموعه فعالیتها و فرایند ها برای ایجاد ارتباط ، عرضه و مبادله پیشنهاد هایی که برای مصرف کنندگان ،مشتریان ، شرکا و “جامعه” ارزش دارد. با نگاهی عمیقتر به روند های بازاریابی در می یابیم که دوره بازاریابی عصر اول(محصول محوری) و عصر دوم(مشتری محوری) به سر آمده و بازاریابی عصر سوم(انسان محوری) در حال طلوع است.در حقیقت مدیران بازاریابی به جای رفتار با مردم به عنوان مصرف کننده ، آنها را انسانهایی با مغز، قلب و روح در نظر میگیرند. در این شرایط است که تکنیکهای جدید بازاریابی پا به عرصه میگذارند. یکی از مهمترین این تکنیکها “بازاریابی محتوایی”(Content Marketing) یا بازاریابی از طریق محتوا است. (کتاب نسل سوم بازاریابی اثر فیلیپ کاتلر)

بازاریابی محتوایی ، یک تکنیک بازاریابی است که ساختن و انتشار دادن محتوای با ارزش، با کیفیت و مرتبط با حوزه کاری مد نظر را در جهت جذب و متقاعد ساختن مشتری و ایجاد ارتباط مستمر با او سرلوحه کار خود قرار می دهد.

این نوع از بازاریابی تا قبل از سال 1392 در کشور ایران کمتر رشد یافته بود و برند های موجود در بازار کشور تمایل بیشتری به تبلیغات سنتی محصول محور و مشتری محور داشتند. از همان سال تیم ما  که ارتباط خود را با سایت تابناک آغاز کرده بود، به صورت حرفه ای و سازمان یافته همکاری خود را با سایتها و خبرگزاریهای پر مخاطب افزایش داد و پا به عرصه ایجاد سازمانی منسجم برای پیشبرد و گسترش تبلیغات محتوایی در داخل کشور گذاشت. همکاری ما با سایت ها و خبرگزاری های پربازدید کشوری با سلایق مختلف و متفاوت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی رونق بیشتری به خود گرفت و با حضور موثرتر و جدی تر در فضای رسانه توانستیم با بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور در حوزه های گوناگون همکاری را آغاز کرده و ادامه دهیم. تا جاییکه امروز توانسته ایم با بیش از 200 برند مطرح ایران همکاری و قرارداد داشته باشیم.

هم اکنون با در نظر داشتن پیشینه فعالیت این مجموعه میتوانیم ادعا کنیم که اولین کار آفرین و بزرگترین آژانس تبلیغات محتوایی در رسانه های دیجیتال ایران هستیم.