پیشرفت موفقیت‌آمیز پروژۀ تعویض درایوهای خط نورد گرم

به گزارش بازتاب خبر ، سرپرست تعمیرات نورد مقدماتی خط نورد گرم فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر گفت: درایوهای آنالوگ خط نورد گرم که از ابتدای راهاندازی مشغول به کار بودهاند، نیاز مبرمی به تعمیر، تعویض و بهروزرسانی قطعات داشتند تا ضمن تسهیل در روند عیبیابی و تعمیرات، از بروز توقفات ناخواستۀ خط تولید پیشگیری کنیم.
مهدی طالب با بیان اینکه این عملیات تعمیراتی بزرگ نیاز به برنامهریزی دقیق داشت تصریح کرد: سرانجام با توجه به اهمیت این موضوع، از سال گذشته ضمن برنامهریزی و طراحی دقیق عملیات، با شرکت طرف قرارداد وارد مذاکره شدیم و کار بهصورت عملیاتی شروع شد.
وی مدتزمان اجرای این فرایند بسیار حساس را دو سال اعلام و اظهار کرد: اولین مجموعه در شهریورماه در کلاف پیچ (کویلر) شمارۀ سه نصب و راهاندازی شد.
سرپرست تعمیرات نورد مقدماتی در ادامه افزود: در ادامه، اجرای این پروژه بهگونهای برنامهریزی شده است که درایو قفسۀ دوم نورد نهایی که دومین مرحلۀ کار است، در تعمیرات برنامهریزیشدۀ سالانه، آبان ماه سال جاری نصب و راهاندازی شود.
وی گفت: با توجه به مزایای فنی و بهروز بودن درایوهای فعلی، این پروژه منجر به کاهش توقفات و تسهیل در نگهداری و تعمیرات و درنهایت باعث افزایش تولید و سودآوری برای شرکت خواهد شد.
مهدی طالب در خاتمه با تأکید بر اینکه این پروژه در این حجم و ابعاد برای اولین بار در کشور در حال اجراست، از زحمات مدیریت و کارکنان نورد گرم، شرکتهای ایراسکو و ایریسا و سایر شرکتها و واحدهای یاریدهنده قدردانی کرد.

چاپ چاپ کد خبر | : 28107
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.